Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Tálentum
Az ÁVG - mint szakmai módszertani bázisintézmény PDF Nyomtatás

 

 

Intézményünk, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány döntése alapján elnyerte a természettudományos megyei módszertani bázisintézmény címet.

Célunk a természettudományos oktatás megújulása, új módszerek és eszközök alkalmazásával, amelynek eredménye lehet új tehetséges diákok kiválogatása, fejlesztése.

Véleményünk szerint a hagyományos természettudományos oktatás napjaink oktatáspolitikai koncepciójában háttérbe szorulóban van. Tapasztalatunk szerint a szülők és gyermekek igényeit sem lehet már a hagyományos módszerekkel kielégíteni (az elvontabb, „szárazabb”, a számítási feladatok megoldásán alapuló oktatás), holott úgy gondoljuk, hogy a használható természettudományos ismeretekre egyre nagyobb szüksége van a felnövekvő nemzedékeknek. Ám ezt csak akkor tudjuk diákjainkkal megértetni, ha új módszerekkel hozzuk közelebb őket e tudományághoz. A természettudományos tehetséggondozás terén is nagy lehetőségeket látunk, hiszen a természettudományok által közvetített ismeretek, valamint a komplex természettudományos szemlélet és gondolkodásmód, fejleszti a diákok problémamegoldó készségét, kreativitását, ökológiai érzékenységét. A természettudományos, önálló tanulói tevékenység alkalmazása kiváló lehetőségeket biztosít a tehetséggondozásban. A komplex természetismereti tantárgy bevezetése, a tanulói kísérletezés, a tanulmányi kirándulások, a terepgyakorlatok, az iskolai műhelymunkák, és az iskolánkban megrendezett – információink szerint az országban egyedülálló – fizikai becslési verseny a tehetséggondozás szempontjából fontos eszközök alkalmazását, és készségek fejlesztését teszi lehetővé (tehetség-felismerés, -kibontakoztatás, nyomon követés, motiválás, fluencia, originalitás, flexibilitás, szintézis-, intuíciós- és koncentrálóképesség, kreativitás esetleges transzfer-hatás).

A képességfejlesztésen túl fontos, hogy a magyar tehetséges diákok közül talán a természettudományokban jeleskedő tanulók lehetőségei lesznek a legjobbak, mind a hazai, mind a nemzetközi munkaerőpiacon.

Programunkban kiemelkedő szerepet kap a természettudományos tantárgyakat oktató pedagóguskollegák szakmai-módszertani kultúrájának fejlesztése. Ezért szakmai napjaink és bemutató foglalkozásaink alkalmával olyan ismeretek átadására törekszünk, amelyeket – reményeink szerint – a programban részt vevő tanárok beépíthetik oktató-nevelő munkájukba. Rendezvényeinkre olyan szakembereket hívtunk meg, akik gyakorló pedagógusként osztják meg tapasztalataikat a tanácskozás résztvevőivel.