Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow AJTP
Arany János Tehetséggondozó Program PDF Nyomtatás

Az országos

Arany János Tehetséggondozó Program  

bemutatása

 

 A programba jelölhető tanulók:

A programba jelölhető minden 5000 fő alatti kistelepülésen, tanyán élő, tehetséges, szociálisan rászoruló, nyolcadik osztályos tanuló, akinek anyagi helyzete, családi háttere vagy más, tőle független ok nem teszi lehetővé gimnáziumi továbbtanulását.
Az önkormányzatoktól olyan tanulók jelölését várjuk, akikről tanárai úgy gondolják, hogy a megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

 

A program tartalma:

A felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a kistelepülési hátrányok leküzdésére. Az ötéves program első előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. A program során az iskolák és kollégiumok kiemelt figyelmet fordítanak a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanításának. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok keretében gazdagítják, s a pályázatban szereplő intézmények biztosítani tudják a magas színvonalú sportolási lehetőségeket is. A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat.
A tehetséggondozó osztályokban önismereti, személyiségfejlesztő, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, s pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakozásában.
A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből, és megszerzik a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak.
A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A programban résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon és tanuláson túl - szabadon választhatnak a kultúrális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles kínálatából.

 

Pályázati tudnivalók:

A tanulók a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül kettőt is megjelölhetnek, amelyikbe a felvételüket kérik. Ezek közül elsősorban megyéjük gimnáziumába nyerhetnek felvételt, de indokolt esetben bekerülhetnek a másik gimnáziumba és kollégiumba is. A programba jelentkező tanulókat február elején egy hétvégére vendégül látják a kollégiumok, gimnáziumok, ahol lehetőség nyílik egymás megismerésére.
A programba kerülést kezdeményezheti mindenki, aki felismeri a településén élő nyolcadik osztályos tanulók közül azokat a tehetséges, nem feltétlenül kitűnő tanulókat, akiknek anyagi helyzete, családi háttere egyébként nem tenné lehetővé a gimnáziumi továbbtanulást. Különösen nagy feladat hárul ebben a nyolcadikos tanulók osztályfőnökeire, tanáraira.
A jelentkezőknek célszerű időben elkezdeni a pályázati anyag összeállítását, mert a képviselő-testületi határozat beszerzése hosszabb időt vehet igénybe.
Kérjük, hogy a programba felvételt nyert tanulók, ha a felvételt elfogadták, ne jelentkezzenek más iskolába, mert azzal az elutasított gyerekeket, a gimnáziumokat, és az önkormányzatukat hozzák nehéz helyzetbe.

 

A program finanszírozása:

A speciális program többletfeladatainak fedezésére az Oktatási Minisztérium kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok számára. Ehhez csatlakoznak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított havi 5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal. Az ösztöndíjat a tanulók OTP Junior bankkártyán kapják meg. Az OTP Bank Rt. vállalta, hogy a gyerekek számára a számlájukhoz kapcsolódóan pénzkezelési, gazdálkodási, takarékossági alapismereteket oktat.
A programban tanuló diákok terhei megegyeznek más tanulókéival. A programban résztevő gimnáziumoknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, rugavásárlási vagy tanszertámogatást nyújtani.