Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Az Iskolánkról
PDF Nyomtatás
A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium északkelet Magyarország egyik legfiatalabb középfokú oktatási intézménye. A Makovecz Imre által tervezett épületben 1993-ban kezdődött el az oktató-nevelő munka.
Névadónk Árpád vezér lett, aki a magyar történelem kiemelkedő alakjaként a IX. század végén, népünk honfoglalását vezette. Iskolánk címere is e korszak hangulatát idézi, amelyen egy életfát ábrázoló honfoglalás kori hajfonat korong motívuma látható. Ez az életfa szimbolizálja számunkra, a múlt és a jövő, a hagyomány és a modernség, téren és időn átlépő szoros és eltéphetetlen kapcsolatát.


Az intézményünkben folyó oktató-nevelő tevékenység legfontosabb célkitűzése, a diákok korszerű általános műveltségének megalapozása, a modern ismeretszerzési készségük kialakítása, és a felsőfokú intézményekbe történő sikeres felkészítés biztosítása. Fontosnak tartjuk olyan értékrend átadását is, amelyben központi szerepet kap mások tisztelete, a tudás és a kreativitás becsülete, a nemzeti-, kulturális hagyományaink ápolása, a jó hangulat kialakítása.

Az elmúlt években folyó eredményes munkának, megújulási képességnek köszönhetően, iskolánkban folyamatosan bővítettük képzési formánkat, javítottuk az oktatás színvonalát, aminek köszönhetően a tanulóink létszáma megháromszorozódott. Öt évvel ezelőtt, a kollégiummal történő összevonás, a nevelés eszköztárát gazdagította.

Képzési rendszerünkben kiemelt szerepet kap az informatikai-, idegen nyelvi oktatás, és a tehetséggondozás. Diákjaink sikeresen szerepelnek országos tanulmányi- és sport versenyeken, eredményesen teljesítik az érettségi-, felvételi-, ECDL- és idegen nyelvi vizsgák követelményeit.A tanórai munkán túl, diákjaink szak-, művészeti- és sportkörökben, tanulmányi kirándulásokon gazdagíthatják ismereteiket. A nyári időszakban lehetőségük van – a térség kulturális hagyományainak, természeti adottságainak kihasználásával – hagyományőrző és tehetséggondozó táborokban, természetjáró-, vízi- és kerékpártúrákon részt venni.

Iskolánk neve határainkon kívül és belül is ismertté vált. Európai projektekben való együttműködés során angol, francia, német, román iskolákkal építettünk ki kapcsolatot.

Testvériskolai viszonyt ápolunk több határon túli magyar gimnáziummal a Felvidéken – a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolával, a Nagykaposi Gimnáziummal és a Királyhelmeci Gimnáziummal; Kárpátalján a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolával; és Erdélyben a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceummal, valamint a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziummal.

Iskolánk a nagy pataki elődök – Comenius, Kazinczy, Kossuth – útján járva, tovább erősíti Sárospatak jó hírnevét, iskolaváros jellegét.