Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow KÖZZÉTÉTELI LISTA
Közzétételi lista PDF Nyomtatás
Gimnázium
 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége.

 3. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve.

 4. Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói.

 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve.

 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.

 7. A mindennapos testedzés lehetőségei.

 8. A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai.

 9. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.

 10. Az iskolai tanév helyi rendje.

 11. Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

 

Kollégium

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége.

 3. A szabadidős foglalkozások köre.

 4. A kollégiumi tanév helyi rendje.

 5. A kollégiumi csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma.